Toplumun değerlerine ve insan haklarına saygılıyız. Gelecek nesilleri düşünür ve doğayı koruruz. Çeşitliliğe ve değişik fikirlere açığız.

Yasalara ve kurallara bağlıyız. Birlikte yaşadığımız topluma ve çevreye karşı sorumluyuz. Çalışanların ve iş ortaklarımızın haklarını koruruz.

İşimize bağlıyız, daha iyi olmaya arzuluyuz. Kalite odaklıyız, yeninin ve iyinin peşindeyiz. İnsan sağlığını iyileştirmeye ve yaşam kalitesini artırmaya odaklıyız.

Kendimize ve çevremize karşı dürüstüz. Davranışlarımızla, bilgi ve becerimizle bir bütünüz. Standartları uygular, kalite için çalışır, verdiğimiz sözü tutarız

Adil rekabetin yanındayız ve etik değerlere bağlıyız. Bilgileri güvenli olarak saklar, gerektiğinde paylaşırız. Tüm denetimlere açığız, olayları gizlemez ve gerçekleri saptırmayız.