Ürünler

Donec auctor hendrerit

1.    BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI
Madegsole %1 Merhem
 
2.    KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM
Etkin madde: 1 g merhem 10 mg Centella asiatica'nın titre edilmiş ekstresini içerir. Yardımcı madde(ler): Propilen glikol. Yardımcı maddeler için 6.1’e bakınız.  
3.    FARMASÖTİK FORM
Merhem
Kremsi beyaz renkte
4.    KLİNİK ÖZELLİKLER
    4.1.     Terapötik endikasyonlar
Bağ dokusu oluşumunu hızlandırarak aşağıdaki durumların tedavisinde kullanılır: -     Yüzeysel 1. ve 2. derece yanıklar,
-    Lokal deri ülserleri, dekübitus ülserleri, meme başı çatlak ve yaraları,
-    Küçük cerrahi müdahaleler, perine yırtılmaları, epizyotomiler ve sünnet sonrası yara iyileşmesinde oluşacak epitelizasyonun hızla ve düzenli gelişmesinin sağlanması, -     Radyoterapi sonrası görülen radyo-epidermitis tedavisi.
    4.2.     Pozoloji ve uygulama şekli
Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:
Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde; Günde 1-2 kez uygulanmalıdır.
Uygulama şekli:
Kapağı ters çevirerek tüp delinir ve yara üzerinde ince bir tabaka teşkil edecek şekilde Madegsole %1 Merhem sürülür.